Aktualności

Miesiąc: luty 2022

Targi ENEX 2022 za nami

25 lut 2022

W dniach 23-24.02.2022 r odbyły się XXIV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIX – Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – NOWA ENERGIA. Targi ENEX są jednym z wydarzeń w Polsce, które skupia branżę energetyczną. Na tegorocznych Targach swoje nowe oferty prezentowali producenci paneli fotowoltaicznych, instalatorzy i wytwórcy pomp ciepła, sprzedawcy samochodów elektrycznych, firmy zajmujące się systemami magazynowania energii. Międzynarodowe Targi ENEX to nie tylko wystawy nowoczesnych urządzeń, ale również platforma wymiany […]

Więcej

Posiedzenie konwentu prezesów zarządów WFOŚiGW

25 lut 2022

23 lutego 2022 r. w Kielcach odbyło się posiedzenie konwentu prezesów zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konwent miał miejsce podczas międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – NOWA ENERGIA. W wydarzeniu uczestniczyła minister klimatu i środowiska Pani Anna Moskwa. Podczas swojego przemówienia zaznaczyła, że „jesteśmy w trakcie […]

Więcej

Szkolenie dla Kandydatów na Energetyków Gminnych 7-22.02.2022 r.

25 lut 2022

W dniach 7-8.02.2022 r., 14-15.02.2022 r. oraz 21-22.02.2022 r. Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzili drugi cykl spotkań w ramach kolejnej edycji szkoleń, skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia te są kontynuacją kursów prowadzonych w latach 2018 – 2019, podczas których przeszkolono 122 osoby z 92 gmin oraz w roku 2021 przeszkolono 20 […]

Więcej

Zawarcie umów w ramach Programu „Agroenergia. Część 1) Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”

18 lut 2022

W dniu 17.02.2022 r. w siedzibie Funduszu miało miejsce podpisanie kolejnych umów z Beneficjentami Programu „Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Pani Beata podpisała dwie umowy dotacji na łączną kwotę 21.196,00 zł, co pozwoli na wybudowanie dwóch instalacji fotowoltaicznych […]

Więcej

Nabór wniosków: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

07 lut 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2022 w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych (UWAGA ZMIANA: od 2022 roku Wnioskodawcą nie może być jednostka samorządu terytorialnego) z terenu województwa […]

Więcej

Nabór wniosków: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

07 lut 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa małopolskiego.   Beneficjenci –  O dofinansowanie w postaci dotacji mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne i powiaty działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie. Rodzaje […]

Więcej

Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych

03 lut 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479) do 31 marca 2022 roku trwa nabór […]

Więcej

Webinar dot. Programu Moje Ciepło-8.02.2022 r.

03 lut 2022

Zaproszenie na webinar dot. Programu Moje Ciepło Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych, realizowanych w formule online, w trakcie których będą omawiane interesujące zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz OZE. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 lutego 2022 r. o godz. 10:00 a jego tematem będzie nowy program dla osób fizycznych – „Moje ciepło”. Program realizowany będzie […]

Więcej

Nabór wniosków: Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych

01 lut 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”. Celem Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych skażonych odpadów medycznych na terenie województwa małopolskiego. Program skierowany jest do szpitali z terenu województwa małopolskiego, które uzyskały pozytywną opinię Wojewody Małopolskiego (o opinię wystąpi Funduszu). Budżet Programu wynosi 300 000,00 […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj