Ankiety wśród Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Ankiety wśród Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

5 grudnia 2023 / Piotr Janowski

W dniach 05-08 grudnia 2023 r. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadzają ankiety telefoniczne wśród Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 

Ankieta ma na celu pozyskanie kluczowych informacji dotyczących oszczędności w gospodarstwie domowym z tytułu opłat za ogrzewanie budynku, po przeprowadzonej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Dziękujemy za Państwa pomoc w wypełnieniu ankiet. Uzyskane odpowiedzi spostrzeżenia oraz wszelkie uwagi będą wykorzystane tylko w celu poprawy Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz dyskusji o cenach energii dla odbiorców końcowych w Polsce.

 

Klauzula informacyjna

w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Krakowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  Kanonicza 12, tel. 12 422 94 90, adres e-mail biuro@wfos.krakow.pl , dalej zwany „Administratorem”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: ochrona.danych@wfos.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda na nagrywanie rozmowy) i c) Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: Przez okres realizacji Programu Priorytetowego ‘Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj