Do 150 tys. zł na dobry projekt edukacyjny! Tylko do 30 listopada!

Do 150 tys. zł na dobry projekt edukacyjny! Tylko do 30 listopada!

8 listopada 2022 / Tomasz Mażuchowski

Do 150 tys. zł wynosi dotacja w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na obszarze województwa małopolskiego! Można z niej sfinansować warsztaty, szkolenia (w tym e-learningowe), wydarzenia i zajęcia terenowe, konferencje oraz seminaria merytoryczne. Dofinansowaniem objęte są również programy i kampanie edukacyjne, konkursy, działania medialne, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia, infrastruktura terenowa, a także modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej. Zakres programu jest bardzo szeroki, a możliwości uzyskania wsparcia daje bardzo wiele.

Dofinansowanie na działania z zakresu: edukacja ekologicznaSPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANI

Jeśli prowadzą Państwo działania edukacyjne w ramach statutowego ukierunkowania na ochronę środowiska i edukację ekologiczną w Małopolsce, jeśli nie jest to działalność ukierunkowana na osiąganie zysku – zdecydowanie warto złożyć dobrze uzasadniony wniosek! Finansowaniem objęte jest aż 95 proc. kosztów kwalifikowanych dla gmin, w których co najmniej 10 proc. powierzchni stanowią obszary parków narodowych bądź 90 proc. kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

NA CO DOFINANSOWANIE?

Tematyka działań powinna skupiać się na czterech obszarach merytorycznych: na odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej, na trosce o czyste powietrze i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń, na transporcie niskoemisyjnym oraz zrównoważonym rozwoju, obejmującym ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

ZAOFEROWAĆ I OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej stanowi doskonałą okazję, by rozwinąć, wzmocnić i rozszerzyć prowadzone działania edukacyjne. Pomaga aktywistom społecznym oraz podmiotom mocno zaangażowanym w ochronę środowiska stworzyć nową wartość w prowadzonych działaniach. Dzięki niemu dydaktycznie można zaoferować jeszcze więcej niż dotąd, by osiągnąć cel, którego wartość jest nieoceniona: pozwala podarować przyszłym pokoleniom świat równie piękny jak dotąd, a może nawet piękniejszy, bo środowiskowo odrodzony.

ZMIANA NAWYKÓW ZMIENIA (NASZ) ŚWIAT

Edukacja ekologiczna ma ogromne znaczenie: powoli, ale skutecznie, krok po kroku zmienia nawyki i rozszerza zrozumienie wartości indywidualnych działań na rzecz środowiska. Te indywidualne działania, pozornie nieistotne i pozbawione mocy sprawczej, po zsumowaniu okazują się jednak być niezmiernie wartościowe! Każdy jednostkowy wyraz troski ekologicznej ma znaczenie, bo gdy troszczy się wielu, wynik ich działań szeroko rozpościera się dokoła: rozszerza pozytywne formy aktywności, pociąga za sobą naśladowców. Tak dokonuje się wielkich zmian: od niewielkich, lecz szczerych inicjatyw, których suma kreuje niezmierzoną wartość.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj