Dodatkowy nabór wniosków o dotację

Dodatkowy nabór wniosków o dotację

7 czerwca 2022 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza dodatkowy termin składania wniosków o dofinansowanie w postaci dotacji, zgodnie z „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” .

Nabór trwa od 09.06.2022 r. do 15.06.2022 r., natomiast rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie w terminie do dnia 29.07.2022 r.

Wypełniony wniosek należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w 2 wersjach:

  1. w wersji elektronicznej – za pomocą Portalu Beneficjenta: www.portal.wfos.krakow.pl
  2. w wersji podpisanej – w wybrany przez siebie sposób:
    – w wersji papierowej osobiście w siedzibie Funduszu lub pocztą tradycyjną na adres ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków (uwaga decyduje data wpływu do Funduszu a nie data stempla pocztowego!)
    – wniosek podpisany podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (decyduje data doręczenia)

najpóźniej ostatniego dnia naboru do godziny 15.30.

Wnioski należy składać na formularzu dla danej dziedziny dostępnym po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta w zakładce OFERTY FUNDUSZU -> NABORY CIĄGŁE.

Osoba do kontaktu: Joanna Czeluśniak 516 280 008.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj