Dofinansowanie dla gminy Mogilany – podpisanie umów pożyczek na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

Dofinansowanie dla gminy Mogilany – podpisanie umów pożyczek na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

7 października 2021 / Joanna Senisson

6 października (środa) w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Gminą Mogilany na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – Etap III”. Łączna kwota udzielonego wsparcia finansowego to ponad 2,5 miliona złotych.

Na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – Etap III” podpisano dwie umowy: tj. pożyczki w kwocie 975 908,00 zł oraz pożyczki płatniczej w kwocie 1 595 125,95 zł. Dofinansowaniem objęta jest budowa kanalizacji, do której podłączonych zostanie 40 nieruchomości, co pozwoli na odprowadzenie ścieków w ilości 8 760,0 m3/rok na oczyszczalnię ścieków.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, reprezentowany był przez Kazimierza Koprowskiego – Prezesa Zarządu oraz Annę Biederman – Zaręba – Zastępcę Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy Mogilany umowy podpisał Piotr Piotrowski – Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika – Katarzyny Wilk.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange