Dofinansowanie dla gminy Radłów – podpisanie umów pożyczek na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

Dofinansowanie dla gminy Radłów – podpisanie umów pożyczek na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

8 lipca 2021 / wfosAdmin

8 lipca (czwartek) w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane 4 umowy pożyczek z Gminą Radłów na 2 zadania inwestycyjne: budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację stacji uzdatniania wody. Łączna kwota udzielonego wsparcia finansowego to ponad 3 miliony złotych.

Na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęka Siedlecka i Sanoka” podpisano dwie umowy: tj. pożyczki w kwocie 455.568,39 zł oraz pożyczki płatniczej w kwocie 731.152,00 zł.  Dofinansowaniem objęta jest  budowa kanalizacji, do której podłączonych zostanie 46 gospodarstw domowych oraz dom ludowy, co pozwoli odprowadzić do oczyszczalni ścieki w ilości 10293,0 m3/rok.

Realizacja zadania  pn. „Rozbudowa, przebudowa – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niwce”  podpisano dwie umowy tj. pożyczki w kwocie 675.538,00 zł oraz pożyczki płatniczej w kwocie 1.181.866,00 zł. Dzięki tej inwestycji możliwa jest modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 750 m3 każdy, co pozwoli zwiększyć produkcję wody z 300.000 m3/rok do 450.000 m3/rok i zapewnić wodę pitną dobrej jakości dla mieszkańców gminy.

Zadania są współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, reprezentowany przez Kazimierza Koprowskiego – Prezesa Zarządu oraz Annę Biederman – Zaręba –  Zastępcę Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy Radłów umowy podpisał Zbigniew Mączka – Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika – Marty Cegielskiej.

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj