Dofinansowanie wymiany kotłów w Gminie Andrychów w ramach Programu PONE

Dofinansowanie wymiany kotłów w Gminie Andrychów w ramach Programu PONE

8 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 8 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane umowy z Gminą Andrychów w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów (wniosek III)” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 288.040,54 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 1.214.000,00 zł. Na zabezpieczenie wkładu własnego do Programu Beneficjent zawarł także umowę pożyczki na kwotę 600 000,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostanie 147 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa) oraz kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 53.015,20 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba oraz p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji – Pana Roberta Bażelę. W imieniu Gminy Andrychów umowę podpisał Pan Burmistrz Tomasz Żak przy kontrasygnacie Pani Skarbnik – Doroty Żywioł.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange