Dofinansowanie wymiany kotłów w Gminie Rabka-Zdrój w ramach Programu PONE

Dofinansowanie wymiany kotłów w Gminie Rabka-Zdrój w ramach Programu PONE

18 października 2018 / Beata Wójcik

W dniu 18 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane umowy z Gminą Rabka-Zdrój w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w postaci dotacji w kwocie 290 000,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 600 000,00 zł. Na zabezpieczenie wkładu własnego do Programu Beneficjent zawarł także umowę pożyczki na kwotę 300 000,00 zł. W ramach inwestycji wymienione zostanie 40 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 20 058,00 kg/rok.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zarębę. W imieniu Gminy umowę podpisała Burmistrz – Ewa Przybyło przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Dziechciowskiej.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj