Dofinansowanie wymiany kotłów w Gminie Rytro w ramach PONE

Dofinansowanie wymiany kotłów w Gminie Rytro w ramach PONE

27 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 27.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Rytro o dofinansowanie zadania pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rytro” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi  112.500,00  zł, koszt kwalifikowany zadania – 377.390,00  zł. W ramach inwestycji zlikwidowanych zostanie 26 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe oraz na biomasę, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości  9.725,28 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Kierownika Zespołu Środków Krajowych – Roberta Bażela. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt – Władysław Wnętrzak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Szczepanowicz.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj