Dofinansowanie wymiany kotłów w Gminie Trzciana w ramach Programu PONE

Dofinansowanie wymiany kotłów w Gminie Trzciana w ramach Programu PONE

4 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 4 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane umowy z Gminą Trzciana w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Trzciana poprzez wymianę starych pieców na nowoczesne proekologiczne” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 248.000,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 537.600,00 zł. Na zabezpieczenie wkładu własnego do Programu Beneficjent zawarł także umowę pożyczki na kwotę 148 800,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostanie 70 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na ekogroszek oraz kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 37.016,22 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt – Józef Nowak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Jagielskiej.

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj