Dotacja na wymianę kotłów (PONE) dla Gminy Książ Wielki

Dotacja na wymianę kotłów (PONE) dla Gminy Książ Wielki

2 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 2 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Książ Wielki w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Książ Wielki, poprzez wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych, w indywidualnych gospodarstwach domowych” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 245.500,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 645.050,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostanie 47 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa) oraz kotły gazowe kondensacyjne co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 20.998,10 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Marek Szopa  przy kontrasygnacie Pani Skarbnik – Teresy Kmera.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj