Dotacja PONE dla Gminy Brzeszcze

Dotacja PONE dla Gminy Brzeszcze

17 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 17.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze o dofinansowanie zadania pn.  „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Brzeszcze – etap III  w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 225.000,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 450.000,00 zł. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 30 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 18.399,24 kg/rok.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biedeman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisała Burmistrz – Cecylia Ślusarczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Dudziak.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj