Dotacja PONE dla Gminy Bukowno

Dotacja PONE dla Gminy Bukowno

1 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 01.10.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Bukowno o dofinansowanie zadania pn. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Bukowno na 2018 rok” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 290.000,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 600.000,00 zł. W ramach inwestycji wymienione zostaną 42 sztuki nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe i gazowe kondensacyjne. Działania te pozwolą na redukcję emisji równoważnej w ilości  24.157,35   kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Kierownika Zespołu Środków Krajowych – Roberta Bażela. W imieniu Gminy umowę podpisał Burmistrz – Mirosław Gajdziszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Lekston.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj