Dotacja PONE dla Gminy Chełmiec

Dotacja PONE dla Gminy Chełmiec

14 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 14 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Chełmiec o dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie do modernizacji kotłowni dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chełmiec w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego w 2018 roku” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 290.000,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 600.000,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostaną 84 sztuki nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 28.861,74 kg/rok.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie,  Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa- Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Pan Wójt Bernard Stawiarski przy kontrasygnacie Pani Skarbnik – Małgorzaty Szkarłat.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj