Dotacja PONE dla Gminy Kozłów

Dotacja PONE dla Gminy Kozłów

1 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 1 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Kozłów w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kozłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 45.000,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 100.100,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostanie 10 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na ekogroszek, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 1.711,20 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Kierownika Zespołu Środków Krajowych Pana Roberta Bażelę. W imieniu Gminy umowę podpisał Pan Wójt Jan Zbigniew Basa  przy kontrasygnacie Pani Skarbnik – Barbary Krzyżyk.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj