Dotacja PONE dla Gminy Lanckorona

Dotacja PONE dla Gminy Lanckorona

25 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 25.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Lanckorona o dofinansowanie zadania pn. „Wymiana kotłów grzewczych w Gminie Lanckorona” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 249.800,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 499.600,00 zł. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 55 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na ekogroszek oraz kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 16.803,07 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt – Tadeusz Łopata przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Miska.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange