Dotacja PONE dla Gminy Radziemice

Dotacja PONE dla Gminy Radziemice

27 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 27.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Radziemice o dofinansowanie zadania pn. „Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Radziemice” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 195.420,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 390.840,00 zł. W ramach inwestycji wymienione zostaną 43 sztuki nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe, na biomasę i gazowe kondensacyjne. Działania te pozwolą na redukcję emisji równoważnej w ilości 7.107,17  kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Kierownika Zespołu Środków Krajowych – Roberta Bażela. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt – Marek Słowiński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Sikora.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj