Dotacja PONE dla Gminy Sułkowice

Dotacja PONE dla Gminy Sułkowice

14 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 14 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Sułkowice na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sułkowice poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na kotły gazowe w roku 2018” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018,  w kwocie  150 000,00 zł. Planowany koszt zadania wynosi: 300 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje wymianę 30 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 12.072,00 kg/rok.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Pan Burmistrz Piotr Pułka przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Teresy Garbień.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj