Dotacja w ramach PONE dla Gminy Nawojowa

Dotacja w ramach PONE dla Gminy Nawojowa

10 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 10.10.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Nawojowa o dofinansowanie zadania pn.„Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 90.000,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 180.000,00 zł.

W ramach inwestycji wymienionych zostanie 20 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne węglowe co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 5.099,10  kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt – Stanisław Kiełbasa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Szczepaniak.

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj