Drugi nabór wniosków: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

Drugi nabór wniosków: Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

3 sierpnia 2022 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza drugi nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym przede wszystkim w zakupie:

  • nowych samochodów specjalistycznych dla potrzeb ratownictwa górskiego i wodnego lub ratowniczo-gaśniczych, w rozumieniu w art. 2 pkt. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
  • nowego (nieużywanego) sprzętu specjalistycznego wyprodukowanego nie później niż w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok jego zakupu

 

Program realizowany będzie w latach 2018-2025.

Przeznaczony dla podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Klimatu i Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (Porozumienie Ministrów). Nie wiesz czy Twoja jednostka znajduje się na liście? Zadzwoń: 515 493 098 lub napisz: jolanta.skrabalak@wfos.krakow.pl

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 50% łącznie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie.

 

Nabór wniosków trwa od 03.08.2022 r. do 04.08.2022 r.

 

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach, tj.:

  1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Zakładka „Programy i konkursy”. Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  2. podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
    1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
    2. profilem zaufanym (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku podpisanego do Funduszu.

 

Więcej informacji oraz załączniki znajdują się w zakładce OFERTA oraz na Portalu Beneficjenta.

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj