Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca 2024 / Agnieszka Wojnarowicz

#ŚwiatowyDzieńŚrodowiska obchodzony jest dziś w niemal 100 krajach na całym świecie ❗️

Historia jego ustanowienia sięga 1972 roku. Wtedy właśnie, podczas Konferencji Sztokholmskiej, Zgromadzenie Ogólne ONZ spotkało się po raz pierwszy, by podjąć temat ochrony środowiska naturalnego. Rezultatem spotkania było m.in. przyjęcie deklaracji w sprawie naturalnego środowiska człowieka. Jej pierwsza zasada podkreśla, iż „człowiek ponosi poważną odpowiedzialność za ochronę i poprawę środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń”.

W tym celu wdrożone oraz utrzymane musi być „staranne planowanie lub odpowiednie zarządzanie” (zasada 2), natomiast „zdolność Ziemi do produkowania istotnych dla życia i wciąż odnawianych zasobów musi być […] przywrócona lub poprawiona” (zasada 3).

Hasło tegorocznych obchodów Dnia Ochrony Środowiska wyraźnie pozostaje w duchu Deklaracji Sztokholmskiej sprzed 52 lat. Brzmi bowiem: „Nasza ziemia. Nasza przyszłość. Jesteśmy Re:Generacją (#GenerationRestoration)”. Skupia też szczególną uwagę na kwestiach renaturyzacji gruntów, pustynnienia i odporności na suszę.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od początku swego istnienia dąży do poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami na obszarze Małopolski. Wspiera efektywne przedsięwzięcia służące środowisku, także przy wykorzystaniu środków europejskich, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Fundusz dofinansowuje proekologiczne inwestycje, udziela dotacji i pożyczek na wyjątkowo preferencyjnych warunkach. Stwarza w ten sposób optymalne warunki dla samorządów, organizacji społecznych i innych podmiotów, by mogły realizować projekty, których podstawę stanowi idea ochrony środowiska oraz poprawy jego stanu w naszym regionie.

Warto pamiętać o tym, że wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za otaczającą nas przyrodę. Poprzez codzienne, małe i duże uczynki służące środowisku – tworzymy pozytywny efekt skali. I właśnie w taki sposób możemy budować razem czysty, zdrowy i piękny świat. Zachęcamy do podejmowania takich inicjatyw!

 

Grafika informacyjna nt. Dnia Ochrony Środowiska

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj