Finał konkursu #ekoLIDERZY 2017 województwa małopolskiego

W dniu 2  czerwca 2017 r., w  Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2017 województwa małopolskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie z kilkuletnią tradycją, już po raz 11 zorganizował konkurs #ekoLIDERZY 2017, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola, pozarządowe organizacje ekologiczne, a także inni beneficjenci pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska.

 

Konkurs dotyczył zadań zrealizowanych w roku 2016 przy współudziale środków z systemu finansowania ochrony środowiska (z WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW).

 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

 

 1. #ekoPOWIAT - Miasto Nowy Sącz

 2. #ekoGMINA w 3 kategoriach:

 • #ekoGMINA miejska - Miasto Oświęcim

 • #ekoGMINA  miejsko-wiejska - Gmina Świątniki Górne, Gmina Niepołomice (wyróżnienie), Gmina Miechów (wyróżnienie)

 • #ekoGMINA  wiejska - Gmina Stryszawa

 1. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategoriach:

 • z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się  do oszczędności energii - Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Skawina (wyróżnienie), Gmina Proszowice (wyróżnienie)

 • z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej - Związek Gmin Ziemi Gorlickiej

 • z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie

 • z zakresu ochrony przyrody - Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” (wyróżnienie), Gmina Szerzyny (wyróżnienie)

 • z zakresu edukacji ekologicznej - Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa małopolskiego

 • z zakresu eko-innowacyjności - Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

 1. #ekoWYDARZENIE w Małopolsce - Fundacja EduTriada

 2. #ekoSIEĆ współpracy - Fundacja Talentum Humanum

 3. #ekoSZKOŁA - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie

 4. #ekoPRZEDSZKOLE - Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej

 5. #ekoPARTNER - Ministerstwo Środowiska

 6. #ekoPARTNER - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Na nagrody dla laureatów Wojewódzki Fundusz przeznaczył 350 000,00 zł.

 

W uroczystej gali, oprócz laureatów, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także osobistości świata polityki, samorządu lokalnego i uczestnicy konkursu, a także przedstawiciele mediów.

 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.