Finansujemy wymianę źródeł ogrzewania w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Finansujemy wymianę źródeł ogrzewania w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

10 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn.„Modernizacja systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2018 roku” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 289.800,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 579.600,00 zł.

W ramach inwestycji wymienionych zostanie 60 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne węglowe oraz gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 20.682,37 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa- Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Pan Burmistrz Augustyn Ormanty przy kontrasygnacie Pani Skarbnik – Małgorzaty Leśniak.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj