II Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

II Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

6 września 2021 / Anna Kicińska-Dyrda

Zarząd WFOŚiGW w Krakowie postanowił przeznaczyć środki finansowe udostępnione przez NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”, a niewykorzystane w naborze I ww. Programu, na dotacje w ramach naboru II.

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, wyszczególnionego w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

Program przeznaczony jest dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Pierwszeństwo uzyskania dofinansowania w naborze II w ramach Programu „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych. Część 2) dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” otrzymają te wnioski, które nie uzyskały dofinansowania w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych w naborze I.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla danej jednostki OSP.

Pula środków w ramach naboru: 42 550,38 zł.

Termin naboru wniosków: od 06.09.2021 r. do 07.09.2021 r. do godz. 15:30 lub do wyczerpania środków finansowych.

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

  • Wniosek w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  • Wniosek o dofinansowanie (w tym załączniki) będący dokumentem opatrzonym podpisami osób upoważnionych, należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

 

Kontakt:

Anna Kicińska-Dyrda –  785 855 523

 

 

Więcej informacji oraz załączniki znajdują się w zakładce: OFERTA oraz na Portalu Beneficjenta.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange