II nabór wniosków w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”

II nabór wniosków w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”

24 września 2020 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza II nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym przede wszystkim w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego.

Program realizowany będzie w latach 2018-2021.

UWAGA: Nabór przeznaczony jest dla podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (Porozumienie Ministrów).

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 50% łącznie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie.

Nabór wniosków trwa do 25.09.2020 r.

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach, tj.:

  1. elektronicznej przez Portal Beneficjenta (wypełniony formularz pdf)
  2. skan podpisanego wniosku wysłać na adres strazak@wfos.krakow.pl (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątką instytucji). Wymagane załączniki należy dołączyć do maila.

Kontakt:

Jolanta Skrabalak –  515 493 098 (jolanta.skrabalak@wfos.krakow.pl)

Więcej informacji oraz załączniki znajdują się w zakładce OFERTA oraz na Portalu Beneficjenta.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange