Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2022

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2022

25 maja 2023 / malgorzata.stawowiak

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2023 poz. 517) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2022 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin – 14,18 zł
  2. dla powiatów – 3,28 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Krakowie: 71 1130 1150 0012 1244 4420 0001

Poniżej  wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p za 2022 r.
Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g za 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj