Konferencja pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Gminach” oraz wizyta studyjna 25-26.05.2023 r.

Konferencja pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Gminach” oraz wizyta studyjna 25-26.05.2023 r.

29 maja 2023 / Aneta Obrzut

W dniu 25 maja 2023 r., w Kraków Premier Hotel, przy ul. Opolskiej 14 odbyła się Konferencja pn.: „Projekt Doradztwa Energetycznego na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Gminach”, skierowana do przedstawicieli JST oraz Doradców Energetycznych z całej Polski.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).

W inauguracyjnym wystąpieniu, zgromadzonych gości przywitał dr Kazimierz Koprowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dokonując równocześnie uroczystego otwarcia Konferencji.  Następnie Doradca Energetyczny – Paweł Korczak przedstawił Projekt Doradztwa Energetycznego  oraz podsumował dotychczasowe działania, w obszarze współpracy z Inwestorami i Gminami, na rzecz realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej i montaż instalacji OZE.

W pierwszej części Konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się  z prelekcją pt. Metody zwiększania autokonsumpcji energii z Odnawialnych Źródeł Energii w instalacjach Jednostek Samorządu Terytorialnego, które szczegółowo objaśnił dr inż. Jacek Biskupski  Prezes Biura Ekspertyz Specjalistycznych Sp. z o.o., ekspert w zakresie OZE, wykładowca akademicki, biegły sądowy. Prelegent omówił w jaki sposób JST mogą zwiększać autokonsumpcję energii wyprodukowanej z OZE, a także przeanalizował wady i zalety stosowania magazynów energii.

Kolejny referat, na temat białych certyfikatów, wygłosił  David Kupczyński przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Prelegent omówił sposoby pozyskiwania i wykorzystania białych certyfikatów przez JST.

Drugą część Konferencji, wykładem pt. „JST jako filar rozwoju lokalnych społeczności energetycznych”, rozpoczął Michał Mroskowiak, Dyrektor Strategiczny w XOOG Klastry Energii P.S.A. i specjalista ds. efektywności energetycznej Instytutu Jagiellońskiego.Prelegent dzięki wieloletniemu doświadczeniu omówił aspekty prawne powstawania oraz funkcjonowania klastrów energii. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się wielu informacji na temat spółdzielni energetycznych.

Kolejny prelegent, Magdalena Łasak-Strutyńska, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przybliżyła podczas swojej prezentacji tematykę związaną ze źródłami finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE  w kontekście środków regionalnych w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Konferencja została zakończona referatem, wygłoszonym przez Doradcę Energetycznego Katarzynę Bryzek, na temat dostępnych źródeł finansowania inwestycji z obszaru efektywności energetycznej i OZE w tym Programu TERMO, dla sektora jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydarzenie poprowadziła Justyna Jesionek Kierownik Zespołu Doradców Energetycznych.

W dniu 26.05.2023 r. w ramach spotkania wymiany doświadczeń odbyła się wizyta studyjna na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – Ekospalarnia Kraków. W wydarzeniu uczestniczyli Doradcy Energetyczni z całej Polski.Spotkanie rozpoczął Dyrektor Wojciech Wróbel, który na wstępie przedstawił historię powstania Zakładu, a także omówił technologię przekształcania odpadów w Ekospalarni.  Następnie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Ekospalarni podążając ścieżką edukacyjną  obrazującą poszczególne etapy procesu utylizacji odpadów komunalnych.

 

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj