Konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020″.

Konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020″.

26 maja 2017 / admin

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”.

Celem konkursu jest promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule klastra energii.

Prace zgłaszane na konkurs powinny spełniać następujące kryteria:

1. Przedstawiać projekty/inwestycje stanowiące elementy projektowanych/ planowanych/realizowanych w ramach klastrów energii;

2. Pokazywać wzajemne połączenia między poszczególnymi składnikami i uczestnikami klastra energii;

3. Uwzględniać pozytywny przekaz tematu;

4. Uwzględniać wymagania techniczne opisane w regulaminie konkursu.

Konkurs przeznaczony dla przedstawicieli klastrów energii, lub instytucji/ przedsiębiorstw planujących stworzyć klaster energii, a także dla osób zainteresowanych tematyką klastrów energii.

Departament Funduszy Europejskich przewiduje nagrodę dla autorów trzech najlepszych fotografii oraz dwóch wyróżnionych w postaci statuetki oraz zamieszczenia nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w materiałach promujących ideę klastrów energii.  

Termin dostarczenia fotografii wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej na adres poczty elektronicznej konkursfoto.energia@me.gov.pl, zostaje ustalony na dzień 19 czerwca 2017 r.

Powyższa informacja znajduje sie również na http://www.me.gov.pl/node/27211

 

Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020″
Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020″
Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszeniowa

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję