Łatwiej i sprawniej – elektroniczny sposób składania wniosku o płatność w Programie „Czyste Powietrze”

Łatwiej i sprawniej – elektroniczny sposób składania wniosku o płatność w Programie „Czyste Powietrze”

25 stycznia 2021 / Anna Krakowska-Ostrowska

Od 25.01. 2021 jest już możliwość przesłania rozliczenia wniosku o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” bez wychodzenia z domu. Dzięki uruchomieniu modułu w generatorze wniosków, udostępnionym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można złożyć wniosek o płatność całkowicie elektronicznie – wypełnić aktywny pdf, podpisać go podpisem elektronicznym (lub profilem zaufanym) i przesłać do właściwego wojewódzkiego funduszu.

Wniosek o płatność to potwierdzenie wykonania zadania, na które udzielono dofinansowania i jest ono niezbędne do otrzymania środków z Programu. W przypadku, kiedy ubiegamy się o dofinansowanie zadań już zakończonych (taka możliwość istnieje w najnowszej wersji Programu), można złożyć wniosek o płatność razem z wnioskiem o dofinansowanie do właściwego wojewódzkiego funduszu (dla tego, gdzie zlokalizowany jest budynek).

Wniosek dla dofinansowań złożonych po 15.05.2020 można wypełnić przy użyciu:

  1. Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – https://gwd.nfosigw.gov.pl/
  2. Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie – https://portal.wfos.krakow.pl/
  3. Portalu gov.pl – https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Dla wniosków o dofinansowanie z Programu, które zostały złożone przed wejściem w życie najnowszej wersji Programu w maju 2020 roku, wymagana dokumentacja oraz właściwy wzór wniosku o płatność znajduje się w całości na Portalu Beneficjenta – https://portal.wfos.krakow.pl/

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o płatność w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (dostępną m.in. na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie) odpowiednią dla wybranego typu formularza wniosku – jest to przewodnik, który krok po kroku wskazuje jakie dane trzeba wpisać w odpowiednie pola oraz jakie są wymagane załączniki.

Wypełnienie wniosku o płatność przy wykorzystaniu formularza online znacznie ułatwia wypełnienie niezbędnych formalności ze względu m.in na funkcjonalność automatycznych pól wyliczeniowych, jak również możliwość weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych.

Przed złożeniem należy sprawdzić czy wniosek jest kompletny (zawiera wszystkie niezbędne dane, takie jak np. numer umowy), podpisany i zawiera wszystkie  wymagane załączniki – pozwoli to na sprawną ocenę dokumentacji i, w konsekwencji, szybszą wypłatę środków.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange