Nabór kandydatów do Komisji Konsultacyjnej w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”

Nabór kandydatów do Komisji Konsultacyjnej w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”

5 lutego 2020 / Joanna Czeluśniak

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konsultacyjnej w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”. Zgodnie z „Procedurami wyboru przedsięwzięć do programu priorytetowego – edukacja ekologiczna” w skład Komisji Konsultacyjnej wchodzi 2 przedstawicieli społecznych organizacji ekologicznych z terenu województwa małopolskiego. Udział w Komisji polega na ocenie merytorycznej wniosków konkursowych, które wpłyną w 2020 roku. Terminy posiedzeń Komisji Konsultacyjnej i czas ich trwania zostaną ustalone w późniejszym terminie. Za udział w pracach Komisji Konsultacyjnej przysługuje wynagrodzenie w trybie i wysokości ustalonej przez Zarząd Funduszu. Zgodnie z Programem, członkowie Komisji Konsultacyjnej są wyłączeni z obrad Komisji podczas oceny wniosków pochodzących z organizacji lub instytucji, z którymi są w jakikolwiek sposób powiązani.

Zgłoszenie w formie papierowej należy dostarczyć do biura Wojewódzkiego Funduszu do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 15:30. 

 

Karta zgłoszenia do Komisji Konsultacyjnej

Oświadczenie dot. RODO do karty zgłoszenia

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj