Nabór kandydatów do Komisji Konsultacyjnej w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”

Nabór kandydatów do Komisji Konsultacyjnej w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”

31 stycznia 2019 / Joanna Czeluśniak

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konsultacyjnej w ramach „Programu priorytetowego – edukacja ekologiczna”. Zgodnie z „Procedurami wyboru przedsięwzięć do programu priorytetowego – edukacja ekologiczna” w skład Komisji Konsultacyjnej wchodzi 2 przedstawicieli społecznych organizacji ekologicznych z terenu województwa małopolskiego. Udział w Komisji polega na ocenie merytorycznej wniosków konkursowych, które wpłyną w 2019 roku. Terminy posiedzeń Komisji Konsultacyjnej i czas ich trwania zostaną ustalone w późniejszym terminie. Za udział w pracach Komisji Konsultacyjnej przysługuje wynagrodzenie w trybie i wysokości ustalonej przez Zarząd Funduszu. Zgodnie z Programem, członkowie Komisji Konsultacyjnej są wyłączeni z obrad Komisji podczas oceny wniosków pochodzących z organizacji lub instytucji, z którymi są w jakikolwiek sposób powiązani.

Zgłoszenie w formie papierowej należy dostarczyć do biura Wojewódzkiego Funduszu do dnia 06 lutego 2019 r. do godz. 15:00. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń wyboru 2 osób dokona przedstawiciel Rady Nadzorczej Funduszu wyznaczony przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych.

 

Karta zgłoszenia do Komisji Konsultacyjnej

Oświadczenie dot. RODO do karty zgłoszenia

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj