Nabór uzupełniający do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Nabór uzupełniający do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

12 stycznia 2023 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór uzupełniający dla wniosków z obszaru tematycznego „Niskoemisyjny transport” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zgodnie z zawartą umową udostępnienia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet przeznaczony na ten obszar tematyczny wynosi 333 334 zł. W pierwszym naborze, nie wpłynęły żadne wnioski z tego zakresu.

Wnioski w ramach naboru uzupełniającego można składać do dnia 17.02.2023 r.

Zgodnie z Programem, o dotację mogą ubiegać się podmioty, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).

Dofinansowanie dla jednego beneficjenta może wynosić maksymalnie 150 000 zł a jego intensywność:

– do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego

– do 90% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.

Wnioski można składać na edukację z zakresu następujących zagadnień:
– wpływ różnych środków transportu na środowisko
– ekologiczne formy transportu, dobre praktyki, nowoczesne rozwiązania
– co każdy z nas może robić na co dzień w zakresie transportu niskoemisyjnego
– promocja zrównoważonego transportu
– rower jako ekologiczny środek transportu i zdrowy styl życia

Przykładowe rodzaje działań:
– warsztaty/szkolenia
– konferencje/seminaria
– wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje i imprezy z wykorzystaniem modelu/modeli pokazowych aut elektrycznych)
– programy i kampanie edukacyjno – informacyjne
– konkursy
– filmy, spoty, audycje radiowe, telewizyjne i internetowe (produkcja wraz z emisją)
– prasa i tematyczne publikacje/artykuły prasowe.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w OFERCIE >>>

 

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj