Nabór wniosków: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS

Nabór wniosków: Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS

30 kwietnia 2020 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego, które wcześniej złożyły wnioski w ramach Projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” organizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego i zostały zarekomendowane do dofinansowania.

Pomoc finansowa będzie obejmować ogólnodostępne, wielofunkcyjne, niekubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne na otwartym powietrzu, w szczególności obiekty umożliwiające masowe uprawianie sportu i rekreacji oraz integrację lokalnych społeczności. Finansowanie w ramach Programu obejmuje modernizację oświetlenia oraz założenie nowych bądź rewitalizację istniejących terenów zielonych. Dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, jednak nie więcej niż 75 000,00 zł na jedno zadanie.

Nabór wniosków trwa do 15.07.2020 r. Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach, tj.:

– elektronicznej przez Portal Beneficjenta (wypełniony formularz pdf)
– skan podpisanego wniosku wysłać na adres biuro@wfos.krakow.pl (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątką instytucji). Wymagane załączniki należy dołączyć do maila.

Szczegóły informacje znajdują się w zakładce OFERTA – PROGRAMY.

Osoby do kontaktu:
Jolanta Skrabalak: 515 493 098
Joanna Czeluśniak: 516 280 008

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange