Nabór wniosków: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

Nabór wniosków: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

1 lutego 2023 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2023 w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska.

Budżet Programu na 2023 rok wynosi 2.000.000,00 zł.

 

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

  • zakup i wyposażenie jednostek OSP w:
  1. samochód specjalny lekki rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy (z oznaczeniem SLRr), którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
  2. pojazd/ciągnik typu QUAD, pojazd ATV, którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
  • modernizację (naprawę) samochodu pożarniczego (w tym na zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.

Ww. zakupy muszą być zrealizowane/odebrane do dnia 31.10.2023 r.

 

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, przy czym:

  • maksymalny koszt kwalifikowany samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 150.000,00 zł
  • maksymalny koszt kwalifikowany pojazdu/ciągnika typu QUAD, pojazdu ATV nie może przekroczyć kwoty 90.000,00 zł, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 45.000,00 zł

Dla zakresu związanego z modernizacją (naprawą) samochodu pożarniczego nie stosuje się jednostkowego kosztu kwalifikowanego brutto.

 

Termin składania wniosków w ramach ww. Programu – od 01.02.2023 r. do 15.02.2023 r. 

 

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

  • w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  • w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajduję się w OFERCIE>>. 

Wniosek do pobrania umieszczony jest na Portalu Beneficjenta.

 

UWAGA: Dofinansowanie na zakup sprzętu będzie można uzyskać w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”, który zostanie uruchomiony w ciągu kilku tygodni.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj