Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

13 lutego 2023 / Anna Kicińska-Dyrda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.”

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, wyszczególnionego w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

Przeznaczony jest dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla danej jednostki OSP.

Minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej ustalonej powyżej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Alokacja środków w ramach naboru: 2,5 mln zł.

Termin naboru wniosków: od 13.02.2023 r. do 27.02.2023 r. (do godz. 15:30)

 

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

  • Wniosek w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  • Wniosek o dofinansowanie (w tym załączniki) będący dokumentem opatrzonym podpisami osób upoważnionych, należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. przez ePUAP – z konta Wnioskodawcy, tj. Jednostki OSP (nie osoby ją reprezentującej) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP)
    UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >>
    Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY.

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

 

UWAGA: Formularz wniosku (w wersji edytowalnej) dostępny jest pod Programem po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta. Wnioskodawcą może być TYLKO Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (nie Gmina).

 

Więcej informacji oraz załączniki znajdują się w zakładce: OFERTA oraz na Portalu Beneficjenta.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj