Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

1 lipca 2019 / Joanna Czeluśniak

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. 

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

  1. opinią OSChR w Krakowie w  o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO
  2. fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące
  3. wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie

należy składać w terminie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.  do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie,
adres: ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków
(lub innej właściwej OSChR)

Wersja elektroniczna wypełnionego wniosku musi być wysłana na adres: wapnowanie@wfos.krakow.pl (w tytule maila prosimy wpisać „wapnowanie – imię i nazwisko wnioskodawcy”

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

WFOŚiGW w Krakowie:
Anna Kicińska – Dyrda – tel. 785 855 523 
Piotr Skrzyniarz – tel. 785 855 936
Joanna Czeluśniak – tel. 516 280 008
Alicja Przygoda – Ciągło – tel. 785 855 926 (w kwestiach dotyczących pomocy publicznej)


OSChR w Krakowie: tel. 12 637 04 61

Wnioski o dofinansowanie można składać od 01.08.2019 r. do właściwej OSChR. Formularz wniosku jest w jeszcze testowany i zostanie Państwu udostępniony w najbliższym czasie.

Informacje dotyczące programu znajdują się w programie priorytetowych NFOŚiGW.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange