Nabór wniosków w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”

Nabór wniosków w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”

5 marca 2020 / Bartłomiej Widła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2020 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska –Bezpieczny Strażak.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest zakup i wyposażenie strażaków w odzież koszarową i ochronną (do działań bojowych), służbowy mundur strażaka ochotnika, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zakup samochodów rozpoznawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (których pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata do daty złożenia wniosku w Programie) oraz części zamiennych do samochodów ratowniczo-gaśniczych pozwalających na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Zakupione w ramach Programu: odzież koszarowa i ochronna, służbowy mundur strażaka ochotnika, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i samochody rozpoznawcze  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony muszą posiadać atesty dopuszczające i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Nabór wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym.

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 03.04.2020 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Osoba do kontaktu:

Filip Mossoczy – 504 923 089 (filip.mossoczy@wfos.krakow.pl)

Joanna Czeluśniak – 516 280 008

Regulamin Programu „Bezpieczny Strażak”

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange