Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”

7 lutego 2024 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”. Termin składania wniosków upływa 11.03.2024 r.

Program skierowany jest do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (zalicza się do tych podmiotów m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).

Dofinansowanie w ramach Programu ma postać dotacji a jej intensywność może wynosić:

– do 90% kosztów kwalifikowanych brutto dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym szkoły i przedszkola za pośrednictwem jst)

– do 80% kosztów kwalifikowanych brutto dla pozostałych podmiotów.

Maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekroczyć 50 000 zł. Suma dotacji przyznanej dla jednego beneficjenta w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

  • elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  • podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:

– tradycyjnie papierowo do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),

– przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu /wfosigwkrakow/SkrytkaESP. Uwaga: przez ePUAP należy przesłać wniosek podpisany elektronicznie a NIE skan wniosku papierowego. Podpis kwalifikowany należy złożyć na oryginalnym pliku zapisanym przed podpisaniem jako plik nieedytowalny (np. poprzez opcję DRUKUJ – PRINT TO PDF).

Obie wersje wniosku muszą wpłynąć do Wojewódzkiego Funduszu do godziny 15.30 ostatniego dnia naboru tj. 11.03.2024 r.

Szczegóły Programu znajdują się w zakładce OFERTA >>>

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj