Nabór wniosków: Program zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska- Bezpieczny Strażak

Nabór wniosków: Program zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska- Bezpieczny Strażak

19 kwietnia 2021 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2021 w ramach „Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska –Bezpieczny Strażak”.

Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej gminom i jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:
1) zakup i wyposażenie jednostek OSP w:
a) sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (zgodny z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu),
b) samochód rozpoznawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w tym pojazd terenowy typu QUAD), którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
2) modernizację (naprawę) samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym na zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Termin składania wniosków w ramach ww. Programu – od 19.04.2021 r. do 07.05.2021 r. 

 

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

  • w wersji elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) należy przesłać przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30 (rejestracja do Portalu –  przejdź >>). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.

 

  • w wersji podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
  1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
  2. profilem zaufanym (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajduję się w OFERCIE>>

Osoba do kontaktu:
Jolanta Skrabalak – 515 493 098 (jolanta.skrabalak@wfos.krakow.pl)

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange