NFOŚiGW wspiera budowę Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie!

NFOŚiGW wspiera budowę Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie!

28 lipca 2022 / Tomasz Mażuchowski

Dzięki dotacji i pożyczce udzielonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie ponad 133 mln zł krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. wybuduje Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie – Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsze wypłaty w ramach projektu planowane są od III kwartału 2022 r.

Ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych zakłada, że do roku 2030 wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE będą nadawać się do recyklingu. Wszyscy wiemy, że już dziś powinniśmy z jednej strony ograniczać produkcję plastiku, a z drugiej – starać się jak największą jego część przetwarzać. Taką możliwość nowoczesnego recyklingu plastiku dostaje właśnie krakowskie MPO, dzięki udzielonej przez NFOŚiGW dotacji i pożyczce w kwocie ponad 133 mln zł – podkreśla Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. – Mam nadzieję, że będzie to dobry wzór, projekt referencyjny dla kolejnych samorządów, które zechcą sięgać po wsparcie NFOŚiGW na inwestycje służące gospodarce o obiegu zamkniętym – dodaje.

NFOŚiGW inwestuje w Krakowie wraz z MPO

Pożyczka i dotacja: 133,45 mln zł

Zakres projektu obejmuje budowę zakładu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem administracyjnym oraz socjalnym. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 164 143 500 zł. Kwota dofinansowania NFOŚiGW w formie pożyczki wyniesie 103 450 000 zł, kwota dofinansowania w formie dotacji: 30 000 000 zł. W ramach przedmiotowej instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych zrealizowane zostaną następujące linie technologiczne:
– linia przygotowania do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych,
– linia mycia i granulacji odpadów z tworzyw sztucznych wraz z podczyszczaniem wody do mycia.
Projekt przedsięwzięcia zakłada również wybudowanie hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania surowców i odpadów wytworzonych w instalacjach oraz budynków: administracyjno-biurowego i socjalnego dla pracowników CROK. Jest to kolejny bardzo ważny krok w kierunku transformacji Krakowa w miasto w pełni cyrkularne, w którym troska o bezpieczne i czyste środowisko, a tym samym zdrowie mieszkańców, jest priorytetem.

Technologia dla środowiska

Zadaniem linii przygotowania do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych będzie wyodrębnienie folii PE z wykorzystaniem zespołu przenośników transportujących odpady, przesiewaczy, separatorów balistycznych, optycznych itp. Linia mycia i granulacji tworzyw sztucznych zagospodarowywać będzie wysortowaną folię poprzez następujące procesy: rozdrobnienie folii i uzyskanie płatków o określonej wielkości, mycie materiału wsadowego, osuszanie płatków folii PE oraz granulacja na linii do granulacji, która obejmować będzie podajnik taśmowy z separatorem metali, zagęszczarkę z wytłaczaniem i układem filtrującym zanieczyszczenia, układ granulujący wraz z układem transportującym. Wytworzony w ramach prowadzonego procesu granulat tworzyw sztucznych (produkt handlowy) spełniać będzie łącznie warunki określone w ustawie o odpadach świadczące o utracie statusu odpadów. Pozostałość po procesie wyodrębnienia odpadów przeznaczonych do recyklingu na instalacji będzie przekazywana do wykorzystania energetycznego w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów.

Bezpieczeństwo i konkurencyjność

Cieszę się, że podpisujemy dziś umowę na wsparcie innowacji w służbie GOZ – zapewnią one bezpieczeństwo mieszkańcom Krakowa, środowisku naturalnemu, a jednocześnie pomogą utrzymywać konkurencyjność gospodarki komunalnej. Dla NFOŚiGW w takich projektach zawsze kluczowe są efekty – te ekologiczne, istotne dla ochrony środowiska, ale jednocześnie te ekonomiczne – pozwalające traktować odpady jako produkt domykający obieg materii w GOZ – podkreśla Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW. – Z uznaniem postrzegam zintegrowaną gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzoną w Krakowie, gdzie w sposób komplementarny rozwijane są wszystkie procesy przetwarzania odpadów prowadzące do maksymalizacji recyklingu, jak też pełnego wykorzystania potencjału energetycznego odpadów resztkowych, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego obciążania mieszkańców – zaznacza.

Najwyższy poziom recyklingu

Kraków od lat systematycznie wprowadza kolejne elementy Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), tworząc szczelny i skuteczny system zarządzania energią i surowcami, w tym odpadami. Od 2013 r. w mieście funkcjonuje Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zarządzany przez spółkę gminną: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Jest on ukierunkowany na przetwarzanie odpadów komunalnych we własnych i gminnych instalacjach. To jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce – podkreśla Henryk Kultys, prezes zarządu MPO Sp. z o.o. – Pozyskanie środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwala na rozpoczęcie na obszarze prawie 7 ha poprzemysłowych terenów dawnej Huty Sendzimira budowy „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie”– nowoczesnego i w pełni zautomatyzowanego kompleksu instalacji odzysku i recyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą – wyjaśnia szef krakowskiego MPO.

 

Materiał Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał przy udziale Ministerstwa Klimatu i Środowiska
***
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. Od ponad 30 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej. Podległa Ministerstwu Klimatu i Środowiska instytucja finansuje i współfinansuje przedsięwzięcia proekologiczne. Na ten cel przeznaczyła już 270 mld zł, z czego prawie 2/3 to środki własne. Z jej wsparcia korzystają zarówno przedsiębiorcy, samorządy i administracja państwowa, jak i uczelnie, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.
*****

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj