Podpisanie umowy dotacji PONE z Gminą Słaboszów

Podpisanie umowy dotacji PONE z Gminą Słaboszów

17 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 16 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Słaboszów w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Słaboszów” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 93.819,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 223.014,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostaną 22 sztuki nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na paliwa stałe (ekogroszek, biomasa) oraz ogrzewanie elektryczne co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 3.519,71 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy Słaboszów umowę podpisała Pani Wójt Marta Vozsnak przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Iwony Reisner.

 

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj