Podpisanie umowy dotacji PONE z Gminą Tokarnia

Podpisanie umowy dotacji PONE z Gminą Tokarnia

4 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 4 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Tokarnia w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tokarnia poprzez wymianę niskosprawnych kotłów węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 110.975,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 226.000,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostaną 23 sztuki nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na ekogroszek oraz kotły gazowe kondensacyjne co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 8.000,15 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy Tokarnia umowę podpisał Pan Wójt Władysław Piaściak przy kontrasygnacie Pani Skarbnik – Teresy Wróbel.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj