Podpisanie umowy pożyczki z Gminą Iwanowice

Podpisanie umowy pożyczki z Gminą Iwanowice

18 września 2019 / wfosAdmin

17 września 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Iwanowice na realizację zadania pn.: „Modernizacja ścian w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Grzegorzowice Wielkie” do kwoty 222 608,13 zł.Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych będzie: docieplenie 1.296,12 m2  ścian, 35,96 m2 stropów oraz wymiana  10,76 m2  stolarki okiennej i 4,20 m stolarki drzwiowej w budynku Gimnazjum na działce nr 99/2 w miejscowości Grzegorzowice Wielkie, gmina Iwanowice oraz w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzowicach Wielkich na działce nr 97/5 w miejscowości Grzegorzowice Wielkie, gmina Iwanowice, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 43,41% tj. 753,60 GJ/rok.
Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu.
W imieniu Gminy Iwanowice umowę podpisał Wójt Robert Lisowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Domajewskiej.    

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj