Podpisanie umowy pożyczki z gminą Ropa

Podpisanie umowy pożyczki z gminą Ropa

18 listopada 2019 / Rusłana Krzemińska

18 listopada 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Ropa na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” w kwocie 1 500 000,00 zł. Efektem ekologicznym zadania będzie wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej 250 gospodarstw domowych oraz 2 podmiotów gospodarczych, co pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni 55 567,2 m3/rok ścieków komunalnych.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Kazimierza Koprowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy Ropa umowę podpisał Wójt, Pan Karol Górski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Renaty Lisowicz.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange