Podsumowanie konferencji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Podsumowanie konferencji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

21 maja 2018 / Katarzyna Bryzek

18 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Agrarnej przy ulicy Królowej Jadwigi 248 w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Finansowanie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych”, zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach projektu  „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W konferencji wzięło udział ok. 50 przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu województwa małopolskiego.

Zgromadzonych gości powitała Pani Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Pan Piotr Chechelski – Prezes Zarządu Kółka Rolniczego Wola Justowska – Centrum Edukacji Agrarnej, w którym zorganizowano konferencję.

Na początku Doradca Energetyczny – Katarzyna Bryzek, przedstawiła prezentację dotyczącą Projektu Doradztwa Energetycznego. Następnie kolejny z Doradców WFOŚiGW w Krakowie –  Janusz Sułowski, omówił aspekty techniczne termomodernizacji budynków wielorodzinnych.

Pierwsza część, została zakończona wystąpieniem Pana Marka Budzika – Dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który przedstawił nowy mechanizm finansowy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowany z 4 Osi Priorytetowej (Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansowy).

Po przerwie uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami pomocy publicznej w sektorze budownictwa wielorodzinnego, podczas prelekcji Pana Emila Świerczyńskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Następnie Doradcy Energetyczni przedstawili zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych, wymiany instalacji wewnętrznych, urządzeń grzewczych oraz montażu instalacji OZE. Justyna Jesionek przedstawiła zasady finansowania przedsięwzięć ze środków dostępnych w NFOŚiGW (w tym POIŚ na lata 2014-2020), natomiast Mariusz Sałęga – omówił środki dostępne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz premię termomodernizacyjną z BGK.

Poniżej zamieszczamy pliki zawierające prezentacje z konferencji oraz krótki fotoreportaż.

  1. Prezentacja Projektu Doradztwa Energetycznego.
  2. Aspekty techniczne termomodernizacji budynków wielorodzinnych.
  3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych- instrument finansowy – RPO WM, Działanie 4, Poddziałanie 4.3.4.
  4. Pomoc publiczna w sektorze budownictwa wielorodzinnego.
  5. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych ze środków dostępnych w NFOŚiGW ( w tym POIŚ na lata 2014-2020).
  6. Zasady finansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie, w tym dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz premia termomodernizacyjna BGK.

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange