Polska 20 lat w Unii Europejskiej

Polska 20 lat w Unii Europejskiej

1 maja 2024 / Agnieszka Wojnarowicz

POLSKA 20 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ! #1maja2004

01 maja mija 20 lat od momentu kiedy Polska wstąpiła do Wspólnoty Europejskiej. Stała się wówczas częścią społeczności międzynarodowej, której celem jest budowanie porozumienia pomiędzy narodami, propagowanie pokoju oraz dbanie o stabilność i dobrobyt wszystkich obywateli.

To wydarzenie dało nam szansę przystąpienia do wielu programów wsparcia, inwestycji i korzystania z funduszy, które pomogły w rozwoju polskiej gospodarki, infrastruktury oraz kultury. Poprzez obecność w Unii Europejskiej możemy uczestniczyć także w wielu projektach ekologicznych oraz wspólnie z innymi państwami członkowskimi rozwiązywać współczesne wyzwania. Możemy podróżować bez granic, podejmować studia i pracę w różnych krajach europejskich.

Realizacja projektów z sektora środowiska w ramach Programów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich przez minione 20 lat to wartościowa inwestycja w ochronę środowiska. Niezwykle ważnym okazało się także wsparcie licznych projektów ekologicznych i edukacyjnych, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

Możemy być dumni z tego, że znaleźliśmy się w gronie państw wspólnoty.  20. rocznica naszego członkostwa w UE, to wspólne świętowanie tego co już udało się osiągnąć, ale także czas refleksji nad tym, jak wiele jeszcze możemy zrobić razem, jako wspólnota europejska!

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Traktat był prawną podstawą przystąpienia 10 krajów Europy Środkowej i Południowej (Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier).

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj