Ponad 8 mln złotych z NFOŚiGW na termomodernizację budynków szkolnych w gminie Piwniczna-Zdrój i Powroźniku (gmina Muszyna)

Ponad 8 mln złotych z NFOŚiGW na termomodernizację budynków szkolnych w gminie Piwniczna-Zdrój i Powroźniku (gmina Muszyna)

23 listopada 2022 / Tomasz Mażuchowski

Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja kolejnych budynków oświatowych. Szkoła Podstawowa w gminie Piwniczna-Zdrój oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku w gminie uzdrowiskowej Muszyna otrzymają ponad 8 mln złotych dofinansowania w formie dotacji, w ramach programu „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Umowy dotyczące inwestycji zostały podpisane 22 listopada br. w obecności m.in. wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego.

 

Dzięki podpisanym dzisiaj umowom w placówkach szkolnych nie tylko zmieni się komfort użytkowania, ale przede wszystkim zostanie znacząco obniżone zużycie energii, a przez to obniżają się koszty funkcjonowania. Jednocześnie poprawi się estetyka, jakość i funkcjonalność budynków – mówi wiceprezes NFOŚiGW, Artur Michalski. – Projekty z pewnością wpłyną na poprawę jakości powietrza oraz wzrost efektywności energetycznej. W Polsce mamy kilkadziesiąt gmin uzdrowiskowych z podobnym jak w Muszynie zapleczem i możliwościami, Narodowy Fundusz wspiera je w działaniach prośrodowiskowych, oferując wsparcie finansowe, merytoryczne i doradcze – dodaje prezes Michalski.

W wyniku realizacji projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju” placówka przejdzie gruntowną modernizację energetyczną. Prace obejmą: docieplenie budynku, w tym docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację/wymianę/montaż głównego źródła ciepła w budynku, modernizację oświetlenia oraz montaż instalacji PV. Efektem ekologicznym będzie: zaoszczędzona energia cieplna: 4 753.07 GJ/rok zaoszczędzona energia elektryczna: 26.93 MWh/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 5 498.93 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2: 455.78 Mg/rok, ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych osiągnie: 63.25 MWh/rok. Stopień redukcji energii dla wszystkich budynków łącznie wyniesie: 79,92 proc. Kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 4 963 135,00 złotych w formie dotacji.

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku, gmina Muszyna” to przedsięwzięcie, które obejmie modernizację energetyczną dwóch budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku, na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Na terenie budynku szkoły zostaną przeprowadzone prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, posadzki na gruncie, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacją/wymianą/montażem głównego źródła ciepła w budynku, zastosowaniem systemu zarządzania energią, modernizacją instalacji c.o., modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej, modernizacją instalacji oświetlenia oraz montażem instalacji PV. W budynku przedszkola zostaną docieplone ściany zewnętrzne, dachu i stropodachu, nastąpi także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła w budynku, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji oświetlenia. Planowany efekt ekologiczny to: zmniejszenie emisji CO2: 126,5 Mg/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 2 232,3 GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: – 18,4 MWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 858,5 GJ/rok, ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 35,8 MWh/rok. Stopień redukcji energii dla wszystkich budynków łącznie wyniesie: 64,36 proc. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu w formie dotacji 3 616 603,00 złotych.

Głównym celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Klimatyczne Uzdrowiska (Cz. 2 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych)” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 200 mln zł. Beneficjentami mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego (posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej) lub spółki prawa handlowego, w których ww. JST posiadają 100% udziałów lub akcji (powołane do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach).

 

Warto dodać, że w ramach Programu „Klimatyczne Uzdrowiska” Narodowy Fundusz wspomaga beneficjentów w zakresie poprawy efektywności energetycznej również w placówkach edukacyjnych, jest to działanie nie tylko na rzecz ochrony klimatu i środowiska, ale także w zakresie poprawy warunków nauki. Misją NFOŚiGW jest bowiem łączenie starań o efekt ekologiczny i ekonomiczny dofinansowywanych przedsięwzięć z pozytywnym oddziaływaniem na sferę społeczną. Dotychczas dzięki środkom wysokości niemal 19 mln złotych przekazanym z NFOŚiGW w ramach Programu, udało się przeprowadzić termomodernizację m.in. placówek edukacyjnych takich jak szkoły, przedszkola, bursy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz urzędów gmin.

 

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ
WYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. Od ponad 30 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej. Podległa Ministerstwu Klimatu i Środowiska instytucja finansuje i współfinansuje przedsięwzięcia proekologiczne. Na ten cel przeznaczyła już 270 mld zł, z czego prawie 2/3 to środki własne. Z jej wsparcia korzystają zarówno przedsiębiorcy, samorządy i administracja państwowa, jak i uczelnie, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj