Pożyczka dla Gminy Bolesław (pow. olkuski)

Pożyczka dla Gminy Bolesław (pow. olkuski)

31 lipca 2018 / Beata Wójcik

W dniu 31 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Bolesław

na realizację zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Krzykawa i Krzykawka w Gminie Bolesław – zlewnia P3” w kwocie do 744 236,46 zł. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do której podłączonych zostanie 38 gospodarstw domowych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 8 322,00 m3/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Krzysztof Dudziński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anny Chruściel.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj