Pożyczka dla Gminy Chełmek

Pożyczka dla Gminy Chełmek

27 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Chełmek na realizację zadania pn.: „Docieplenie budynku Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Kwiatowej 1 w Gorzowie” , w kwocie do 131.088,00 zł. Przedmiotem zadania będzie: docieplenie 725,95m2 ścian i 169,83 m2 stropów budynku Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 1.003,38 GJ/rok.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Kierownika Środków Krajowych Pana Robert Bażelę. W imieniu Gminy umowę podpisał Burmistrz Gminy Chełmek,  Andrzej Saternus przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Zofii Kalety.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj