Pożyczka dla Gminy Czchów

Pożyczka dla Gminy Czchów

19 lipca 2018 / Beata Wójcik

W dniu 18 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Czchów na realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów”, w kwocie do 1 712 068,66 zł.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zareba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Burmistrz, Marek Chudoba przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Moniki Kurzydło.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych 106 gospodarstw domowych, co umożliwi odprowadzenie ścieków w ilości 23 214 m³/rok do oczyszczalni ścieków oraz wybudowanie sieci wodociągowej, do której podłączonych zostanie 13 gospodarstw domowych. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange